Home / אזרחות צרפתית

אזרחות צרפתית

תהליך של קבלת אזרחות צרפתית

אזרחות צרפתית מאפשרת לבעליה ליהנות מהטבות רבות בצרפת ובאירופה. צרפת היא אחת המייסדות של האיחוד האירופי ולכן ארחות צרפתי מאפשר לנוע בחופשיות במדינות האיחוד האירופי וכן ללמוד בהן, לגור בהן או לעבוד בהן.

Read More »